SEOHOST

We are a fast-growing web hosting company from Poland that provides services to more than 70,000 customers.

www email

Dostawca usług:

SEOHOST Sp. z o.o.
ul. Obornicka 330
60-689 Poznań
Polska

Telefon: +48 61 880 12 12
E-Mail: bok@seohost.pl"

Link do formularza kontaktowego

Reprezentacja:
Szymon Perski, Damian Manikowski

SEOHOST Sp. z o.o. jest spółką zaraejestrowaną zgodnie z prawem polskim. Numer KRS: 0000939910.

NIP: PL9721323212

Diensteanbieterin:

SEOHOST Sp. z o.o.
ul. Obornicka 330
60-689 Poznań
Polen

Telefon: +48 61 880 12 12
E-Mail: bok@seohost.pl"

Link zur elektronischen Kontaktaufnahme

Geschäftsführung:
Szymon Perski, Damian Manikowski

SEOHOST Sp. z o.o. ist eine nach polnishem Recht gegründete und registrierte Gesellschaft. Registernummer: 0000939910.

Umsatzsteuer-ID-Nr.: PL9721323212

Service provider:

SEOHOST Sp. z o.o.
ul. Obornicka 330
60-689 Poznań
Poland

Telefon: +48 61 880 12 12
E-Mail: bok@seohost.pl"

Link to contact form

Representative:
Szymon Perski, Damian Manikowski

SEOHOST Sp. z o.o. is a company registered under Polish law. Company registration number: 0000939910.

VAT ID number: PL9721323212